Sølvminen i Akersberget

aker5Akersberg gruver lå i knausen øst for Gamle Aker kirke. Man kan fortsatt se rester etter gruvedriften, og det antas at dette var en av Norges aller første gruver. Gruven er omtalt i en fortelling allerede på 1170-tallet, der det sies at gruven inneholdt store mengder sølv, samt at det bodde en drage der inne. Den samme fortellingen sier også at gruven var oversvømt av vann, så den var antakelig nedlagt på den tiden.

Gruvedriften

Sølvgruven var sannsynligvis i drift da Oslo ble grunnlagt i 1050. Gruvedriften ble tatt opp igjen av tyske bergverksfolk i årene 1520 til 1538. Sølvet ble funnet i blyglans og kobberkis. Sikre opplysninger om gruven stammer fra 1579, da en bergmann meldte fra om gruven til kongen. Han hadde funnet blyglans med høyt innhold av sølv, og kongen ønsket å gjenåpne gruvene. Lensingen av den ene gruven startet i 1581, og da sto vannet 46 meter dypt der inne. Det vil si at gruvegulvet lå under havnivå. Gruven ble ikke regnet som drivverdig, og har ikke blitt drevet siden 1610. På 1800-tallet ble stein til brolegging hentet fra området rundt gruven. Store deler av den tidligere gruven ble ødelagt i årene 1908 til 1910, under byggingen av en fabrikk. I dag er de gjenværende delene av gruvene fredet etter kulturminneloven.

Drageskatten

Det finnes en legende om en sovende drage som bor i gruven. Det sies også at Gamle Aker kirke støttes opp av fire gullstolper. Under kirken er det en dam full av gullender, og det ligger en skatt i dammen. Dragen vokter skatten, og spyr ut røyk. Det er lett å forstå hvorfor dette sagnet oppsto, ettersom det noen ganger stiger opp varm røyk med svovellukt fra hulene. Noen sagn sier også at dragen skal ha gravd ut hulegangene i gruven, og at menneskene senere listet seg inn der for å stjele av drageskatten. Dragen hadde også en hule på Hovedøya, og fløy mellom de to stedene. Skulle man hente skatter ut av sølvgruven, gjaldt det derfor å slå til når dragen var på Hovedøya.

En ukjent severdighet

I dag er det lite å se av sølvgruven. Man kan se stoller, og et par åpninger i berget. Det finnes flere sjakter. Én sjakt går 28 meter ned. Sjakten ligger under havnivå, og er fylt med vann. Ettersom gruven er full av vann, er det ingen enkel måte å ta seg ned i gruven på.