Gamle Aker – historien

aker3Gamle Aker ligger i bydelen St. Hanshaugen i Oslo. Området har fått navnet sitt etter Gamle Aker kirke, som igjen har fått navn fra Aker gård, en av Oslos eldste gårder. Det er litt uenighet om strøkets avgrensning, men området ligger mellom Ullevålsveien, Rosings gate, Damstredet, Maridalsveien og Bjerregaards gate.

Kjente steder i Gamle Aker

I Gamle Aker finner man Gamle Aker kirke, og Gamle Aker kirkegård, Vår Frelsers gravlund, Telthusbakken, Egebergslottet, Teknologisk institutt, friområdet Utsikten og byadministrasjonen. Det bor omtrent 2500 mennesker i Gamle Aker. Gamle Aker kirke er et landemerke i området, og er den eldste bygningen i hele Oslo by. Kirken stammer fra 1100-tallet, men har gjennomgått endringer og restaureringer gjennom århundrene. Gamle Aker kirkegård omkranser kirken. De eldste delene av kirkegården er også fra 1100-tallet, fra samme tid som kirken ble bygd. Mange kjente personer er gravlagt her. Sørvest for kirkegården ligger Vår Frelsers gravlund. Under kirken og kirkegården ligger gamle sølvgruver. Gamle Aker kirkegård brukes kun til urnenedsettelse for personer som tilhører kirkens menighet. Under krigen ble sarkofagen til dronning Maud skjult i Gamle Aker kirke.

Vår Frelsers gravlund

aker4Vår Frelsers gravlund ble innviet i 1808, og har en egen æreslund der mange kjente nordmenn ligger begravet. Mer enn 4500 av gravminnene er fredet, og det er forbudt å erstatte noen av gravminnene. Det er også forbudt å endre på nyere gravminner, ettersom målet er å bevare gravlundens helhet. På gravlunden finner man også Krigsseilerminnesmerket og det gamle kapellet, som nå er overdratt til den ortodokse kirken, og har navnet Vår Frelsers ortodokse kirke.

Aker gård

Aker gård var tidligere en bondegård i dagens Oslo. Gården lå mellom Akerselva og Bislett. Gården lå der trolig allerede i vikingtiden, og er nevnt blant annet i kongesagaene. Gården er også nevnt som kirkested og fylkeskirke, og ble sognenavn for Gamle Aker kirke. Gården ble senere delt opp i flere gårder. Aker tilhørte klosteret i middelalderen, og fra 1602 ble gårdene brukt som avlsgårder for Akershus slott. I 1629 ble gårdene Store Aker og Lille Aker bymark for Christiania. Ingen vet med sikkerhet hvor de to gårdene lå, men det antas at Store Aker lå ved Gamle Aker kirke, mens Lille Aker lå ved Underhaugsveien. Aker-gårdene har hatt stor betydning for navngivingen i området, og man finner igjen gårdsnavnet i Akerselva, Aker universitetssykehus, Akersneset og Akershus slott. Navnet finnes også i fylkesnavnet Akershus, og i gatenavnene Akersgata og Akersveien, som tidligere var landeveien som gikk mellom Christiania og Aker kirke.

Telthusbakken

Telthusbakken er en gate i Gamle Aker. Veien går fra Maridalsveien opp til Akersbakken, og veien har fått navnet sitt fra ordet telthus, som var et militært mobiliseringsdepot. Tomtene i dette området fikk ikke tomtebrev før i 1815-1819, etter at strøket hadde vært bebodd av fattige. Den lave trehusbebyggelsen i gaten er et kjennemerke i området, og på motsatt side av veien ligger parsellhager. Maleren Edvard Munch brukte området som motiv på akvareller og oljeskisser han laget som tenåring. Maleren Sigurd Fosnes har også malt Telthusbakken.