Religion i Norge

aker12Før reformasjonen i 1536 var Norge et katolsk land. Etter reformasjonen, ble luthersk kristendom statsreligion. Fram til 1845 var det forbudt å melde seg ut av statskirken, og ikke-kristne fikk ikke organisere egne trossamfunn før i 1891. I dag finnes det svært mange religioner i Norge, og religionsfriheten er grunnlovsfestet.

Kristendom i Norge

Protestantismen er fortsatt den største religionen i Norge, mens katolisisme er den raskest voksende religionen. Det skyldes av de fleste innvandrere til Norge er kristne, og de fleste av disse er katolikker. De fleste nordmenn er medlemmer av den norske kirken, og kirken brukes til dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Mange har meldt seg ut av kirken, men selv om mange ikke lenger er kirkegjengere, lever de kristne verdiene og tradisjonene videre i det sekulære samfunnet. Mange som ikke kaller seg kristne, kaller seg likevel troende eller åndelige. De er kanskje innskrevet i kirken, selv om de ikke deltar aktivt i gudstjenester. Rundt 75 % av befolkningen er medlemmer av den norske kirke, mens 6,2 % tilhører andre kristne menigheter. Den største av dem er den katolske kirken, som er i sterk vekst.

Andre kristne menigheter

Det finnes mange kristne menigheter i Norge, med varierende antall medlemmer. Metodistene har tidligere stått sterkt mange steder i landet, men i dag er det bare rundt 12 500 metodister i landet. Den største kristne frikirken er Pinsemenighetene, med rundt 46 000 medlemmer. Den Evangelisk Lutherske Frikirke har rundt 21 000 medlemmer, og Det norske Baptistsamfunn har omtrent 10 800 medlemmer. Den ortodokse kirken i Norge har flere menigheter. Den eldste av dem er den russisk-ortodokse kirken. Også den bulgarsk-ortodokse kirken, den gresk-ortodokse kirken, den rumensk-ortodokse kirken og den serbisk-ortodokse kirken har kirkesamfunn i Norge.

Andre trossamfunn

Rundt 750 trossamfunn får kommunal elle statlig støtte i Norge. De største ikke-kristne religionene i Norge er islam og Human-Etisk Forbund. Human-Etisk Forbund tilbyr blant annet humanistisk konfirmasjon, et alternativ som har fått økt popularitet. Det er også rundt 13 000 buddhister i Norge, de fleste av dem er vietnamesere. Norge har bare ett buddhistisk tempel. Antallet hinduer er omtrent 3000. Norge har to hinduistiske templer. Det finnes også rundt 1100 Bahaier, og omtrent 3300 sikher i Norge.

Jødedommen i Norge

Jødedommen har en spesiell historie i Norge. Fram til 1851 hadde jøder ingen tilgang til landet. Det Mosaiske Trossamfunn ble startet i 1892, og ved starten av andre verdenskrig bodde det rundt 1800 jøder i Norge. Mange av dem ble deportert til Tyskland under krigen, mens noen klarte å flykte. Etter krigen var det bare 559 jøder i Norge. I dag er det omtrent 1000 jøder i Norge, og de to jødiske menighetene ligger i Oslo og i Trondheim.

Samisk religion

Samenes opprinnelige religion var en naturreligion. I dag er de fleste samer kristne, men sjamanisme praktiseres fortsatt av mange samer. Sjamanen, noaiden, har en kontakt med åndeverdenen, og kan sette seg i transe for å se framtiden eller helbrede syke. I førkristen tid var runebommen en viktig gjenstand i samisk religion og kultur. Mange runebommer har også kristne tegninger, som viser at runebommen ble brukt sammen med kristendommen. Noen myter og praksiser lever fortsatt i dag, og det er økende interesse for samisk religion blant unge samer. Sjamanisme er en offentlig godkjent religion, som delvis er organisert i Sjamanistisk Forbund.

Åndelighet og alternative livssyn

Selv om mange ikke er registrert som medlemmer av en religion, er åndelighet og alternative livssyn i sterk vekst i Norge. Troen på noe større står sterkt, og mange tror på helbredelse, ånder og det overnaturlige. Nordmenn har ikke blitt mindre troende, de tror bare på andre måter.