Gamle Aker Kirke

aker2Gamle Aker kirke er både den eldste kirken i Oslo, og den eldste bygningen i byen. Kirken er fra 1100-tallet, og var tidligere kirke for Aker herred. Byggestilen er romansk, og kirken er laget av kalkstein. Kirkeskipet er 28,4 meter langt og 17 meter bredt. Kirkekoret er 7,6 meter langt og 8,6 meter bredt, og kirken har ett tårn. Kirken har blitt renovert flere ganger, og noe av interiøret er fra nyere tid. Prekestolen og døpefonten stammer fra 1715, og er laget av Thomas Blix. Hovedmotivet på altertavlen er fra 1700-tallet. Alterbordet er fra 1950.

Kirkens historie

akerGamle Aker kirke er datert til starten av 1100-tallet. Før den tid sto det en annen kirke (antakelig i tre) på samme sted. Dagens kirke er treskipet, med kor, sidekapell og transept. Kalksteinen som er byggematerialet kommer fra stedet der Vår Frelsers gravlund ligger, samt fra øyene i Oslofjorden. Fra 1168 og fram til reformasjonen tilhørte kirken Nonneseter kloster. I 1587 ble den underlagt Akershus slottskirke. I årene 1723 til 1849 var kirken i privat eie, før den ble overtatt av kommunen i 1849. Kirken har blitt plyndret og skadet flere ganger. I 1703 ble den hardt skadet av et lynnedslag, og på 1800-tallet ønsket mange å rive kirken. Fortidsminneforeningen klarte å redde den ved å overtale kommunen til å kjøpe den. Den ble restaurert og fikk et sentraltårn.

Dragehullene

Under kirken finnes innganger til en gammel sølvgruve ved navn Akersberg. Dette er en av landets eldste gruver, og den blir også kalte Dragehullene. Gruven var antakelig fortsatt i drift da Oslo ble grunnlagt, og sagnet sier at Gamle Aker kirke står på fire gullstolper. I vannet mellom stolpene svømmer gullender, og en skatt ligger skjult i vannet. Skatten blir voktet av en drage. Av og til kommer svoveldamp opp, fra dragens pust.